Blå Kors Danmark

Blå Kors’ arbejde bygger på nærvær, faglighed og nye muligheder

Blå Kors’ virke udspringer af det kristne budskab om næstekærlighed. Vores daglige arbejde bygger på de tre værdier: Nærvær, faglighed og nye muligheder.

I Blå Kors er vi bevidste om, at nærvær, faglighed og nye muligheder skal kunne aflæses i det daglige arbejde. Det skal skinne igennem, hver eneste gang vi hjælper et menneske ud af alkoholmisbrug, støtter en pårørende til et menneske, der har et alkoholproblem, har en ung fra en misbrugsfamilie i terapi eller åbner dørene for mennesker med svære sociale problemer som misbrug, psykisk sygdom, mangel på bolig, arbejde og kontakt til familien.

Nærvær, faglighed og nye muligheder er ikke bare fine ord. Vi har defineret, hvordan vi arbejder med dem:

 Nærvær – omsorg funderet i næstekærlighed
•For os er nærvær at indgå i en ligeværdig relation mellem mennesker.

•Vi vil være sammen med andre i et inkluderende og positivt fællesskab.

•Nærværet har som mål at gendanne bristede relationer og skabe nye fælleskaber.

•Nærvær og fællesskab viser vi ved respekt, rummelighed, ærlighed og troværdighed.

•Den, som søger hjælp hos os, skal opleve sig set, hørt og mærket

Faglighed – kvalitet i alle sammenhænge
•Vi vil sikre en høj grad af personlige og faglige kompetencer hos alle medarbejdere.

•Alle ydelser skal være kendetegnet af åbenhed, høj faglighed og klare mål.

•Vi vil anvende veldokumenterede faglige metoder.

•Vi vil være en dynamisk organisation med fokus på forandring og nytænkning.

•Vi vil være kendt som en troværdig organisation, som gør det, vi siger, at vi gør.

Nye muligheder – tillid til forandring
•Vi har forventninger til mødet mellem mennesker.

•Vi er overbeviste om, at alle mennesker har nye muligheder, som kan give håb.

•Vi ønsker, at den enkelte bliver sat fri af sit misbrug, skyld og skam.

•Alle har mulighed for en ny begyndelse – fysisk, psykisk, socialt og åndeligt.