Formål

Nye Netværk ønsker at hjælpe socialt udsatte med at skabe nye meningsfulde netværk.

I Nye Netværk mødes brugerne med frivillige. De frivilliges opgave er at være stabile medvandrere, som i fællesskab med den enkelte bruger opsøger de interesser/netværk, som brugeren ønsker at være en del af. Den frivillige er således bindeleddet mellem den enkelte bruger og det nye netværk, som brugeren ønsker at blive en del af og har en vigtig funktion i at støtte, guide og hjælpe den enkelte bruger til nye fællesskaber.

Det er vigtigt, at Nye Netværk er et frirum,  hvor man som bruger kan komme og deltage uden fokus på behandling eller øvrige forandringsprocesser.

Nye Netværk er rusmiddelfri zone!