Frivillige til Nye Netværk

I Blå Kors Danmark er der i efteråret 2012 taget initiativ til at opstarte et nyt projekt for socialt udsatte. Projektet hedder Nye Netværk. Formålet er at få frivillige til at hjælpe socialt udsatte med at finde ind i nye netværk.

Socialt udsatte kan være misbrugere, tidligere misbrugere, hjemløse, ensomme, psykisk syge og andre som af forskellige grunde ikke har et netværk eller har et meget svagt netværk. Ofte har de mistet forbindelsen til den nære familie og venner er der få eller ingen af.

De socialt udsatte, som vi gerne vil have din hjælp til at hjælpe, er mennesker, som  er motiverede til at tage imod hjælpen, og som gerne vil en social forandring i deres liv. Der er ingen tvivl om, at selvom de er motiverede, vil det for nogle af dem være svært i starten at tro på, at det kan lykkes eller tro på, at der faktisk er mennesker, som reelt ønsker at hjælpe dem. Endda i deres fritid.

Vi har brug for mange resssourcestærke frivillige i projektet over hele landet.  Vi har mange typer af opgaver, vi har brug for hjælp til at få løst. Fælles for alle frivillige gælder det, at vi søger frivillige, som ønsker at gøre en forskel for socialt udsatte, som er solide, stabile og har et reelt overskud til at engagere sig i andre mennesker og hjælpe dem på vej.

Typer af opgaver:

Vi ønsker at finde frivillige, som er gode til at snakke med andre mennesker uden at have et behov for at skulle ændre disse mennesker. Det er vigtigt at kunne se det gode og positive i ethvert menneske og det er vigtigt at kunne møde det menneske, dér hvor det er og tage udgangspunkt i det.

Vi ønsker at finde frivillige, som er gode til at lave forskellige aktiviteter med andre  mennesker. Aktiviteter som tager udgangspunkt i brugerens ønsker og muligheder og som du og brugerne bliver enige om i fællesskab. Det kan være at gå en tur, lave mad sammen, hjælpe brugeren til at dyrke motion, drikke kaffe sammen, gå i biografen sammen osv osv osv. Kun fantasien og brugerens muligheder sætter grænsen.

Vi ønsker frivillige, som er gode til at lave praktiske ting. Lave kaffe, skabe en god stemning, være chauffør, rydde op mv.

Nye Aktiviteter

I Nye Netværk  er der plads til flere, gode aktiviteter, der har som mål at hjælpe socialt udsatte til at få nye netværk. Hvis du eller I har energien og ideen til at starte en lokal afdeling af Nye Netværk, så hører vi rigtig gerne fra jer.

Projektlederen vil meget gerne i dialog med jer og om muligt være med til at starte det op. Vi ønsker, at der er  1-2 frivillige kontaktpesoner, som på sigt kan stå for den nødvendige koordinering af Nye Netværk i lokalområdet, og som kan være behjælpelige med at skaffe flere frivillige.

Projektlederen vil sørge for at I får et basis-kursus i fx samtalearbejde, konfliktløsning, viden om misbrug mv og der vil blive mulighed for supervision ad hoc. Som frivillig skal man udfylde en frivilligaftale og til en forventnings-samtale med projektlederen.